Wat is NEN 3140?

Het Nederlandse Normalisatie Instituut ontwikkelt en begeleidt normen vooral voor de elektrotechniek, informatietechnologie en telecom branche. Het doel hiervan is om producten uit deze sectoren te voorzien van een minimale kwaliteit en veiligheid. Zoals de NEN 1010, maar wat is de NEN 1010? Het is de Nederlandse Norm voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties in gebouwen. Lees in dit artikel voor wie de NEN 1010 is bedoeld.
NEN
NEN3140.org | Staalweg 18 | 4104AT | Culemborg | Tel: 06 123 822 37
NEN3140.org
Technische dienstverlening
NEN 3140
NEN 3140 keuringen en inspecties zijn erg belangrijk voor de veiligheid van uw medewerkers en bezittingen. Werken met of aan elektrische objecten brengt immers een zeker risico met zich mee. Een elektrische schok, elektrische verbranding, vlamboog, brand of explosie kan enorme gevolgen hebben. Onze NEN 3140 keuringen en inspecties bieden u de garantie dat uw installaties veilig kunnen worden gebruikt.
Wat zijn NEN 3140 keuringen en inspecties?
Overeenkomstig artikel 3 van de Arbowet moeten installaties veilig zijn én veilig te gebruiken zijn. Vaak wordt dit ook door verzekeringsmaatschappijen in hun polis omschreven. Eén van de manieren om aan de Arbeidsinspectie te kunnen aantonen dat de installatie veilig is, is door een inspectierapport te overhandigen waarin wordt aangeven dat er een inspectie is uitgevoerd overeenkomstig de methode die is beschreven in de norm NEN 3140. De NEN3140 inspectie is niet wettelijk verplicht maar wel noodzakelijk.
NEN 3140 is de Nederlandse norm voor laagspanningsinstallaties. De norm beschrijft alle eisen waaraan laagspanningsinstallaties moeten voldoen. Daarom is de norm van toepassing op alle elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 V gelijkspanning. Door de norm NEN 3140:2011, de nieuwste versie van de norm, te volgen, verzekert u zich ervan dat u aan alle mogelijke relevante wet- en regelgeving voldoet.
De implementatie van NEN 3140:2011 is één ding, maar uw installaties en systemen moeten ook worden gekeurd en geïnspecteerd. Daarvoor zijn de NEN 3140 keuringen en inspecties. Tijdens de NEN 3140 keuringen en NEN 3140 inspecties wordt gekeken of alle relevante eisen worden nageleefd en of uw installaties voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Als uw laagspanningsinstallaties worden goedgekeurd, kunt u erop vertrouwen dat ze veilig blijven functioneren. Wanneer de installaties niet aan de norm voldoen, moet u maatregelen implementeren om te zorgen dat ze wel weer veilig kunnen worden gebruikt.