Factuursturen is ook door Particulieren gewoon eenvoudig te gebruiken!


Artikel 1. Omschrijving werkzaamheden.

De werkzaamheden omvatten het eenmaal per jaar onderhouden van alle ICT apparatuur die in dit contract zijn benoemd bij “voor welke apparaten geldt dit contract:” bestaande uit:

1. Installatie Programma updates

2. Installatie Beveiliging updates

3. Periodieke Gezondheidscontrole Apparaten

4. Verwijdering Malafide Software

5. Bij storing of reparatie betaalt u geen arbeidsloon en/of onderzoekskosten

6. Actief beheerde Antivirusbeveiliging installatie (t.w.v. €49,-)*

7. Jaarlijkse ICT-Keurmerk Keuring (t.w.v. €89,-)*


Artikel 2. Kosten.

De kosten voor het onderhoudsabonnement voor de ICT apparatuur bedragen € 12,00 per maand voor het eerste apparaat en het 2de, 3de enzovoort € 5,00 per maand per apparaat inclusief 21% BTW. U kunt kiezen om het bedrag maandelijks zelf over te maken of door ons met een automatische machtiging over te laten schrijven, echter voor de automatische machtiging wordt één (1) euro administratie kosten in rekening gebracht.


Artikel 3. Duur van het abonnement.

Het abonnement wordt aangegaan voor de tijdsduur van één kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd voor elk volgend maand, behoudens schriftelijke opzegging door een der partijen. Deze opzegging dient tenminste twee maanden voor het aflopen van het abonnement te zijn gedaan. Een schriftelijke opzegging kunt u richtten aan info@krmuller.com.

 

Artikel 4. Defecte onderdelen.

Indien tijdens de werkzaamheden onderdelen van de apparatuur vervangen of hersteld dienen te worden, zullen wij de kosten van de onderdelen, aan de opdrachtgever/geefster in rekening brengen. Ook brengen wij voorrijkosten buiten gemeente Culemborg in rekening á €0,25 per km. Verdere kosten zoals arbeidsloon worden NIET in rekening gebracht.  
Artikel 5. Tijdstip van het periodiek onderhoud.

Het periodiek onderhoud vindt plaats op een in overleg met de opdrachtgever/geefster nader te bepalen tijdstip, doch uiterlijk binnen een maand na afsluiting van het contract.


Artikel 6. Prijsverhogingen.

De prijs van het abonnement wordt jaarlijks gecorrigeerd volgens het wettelijke prijsindexcijfer.


Artikel 7. Storingen.

Storingen kunt u 24/7 melden via telefoon 030 320 0 023. Bij geen gehoor kunt u een bericht achter laten. U wordt dan terug gebeld.

 

Het opheffen van tussentijdse storingen die veroorzaakt worden door onachtzaamheden van de opdrachtgever/geefster, zoals: Defecten aan elektra, stekker niet in de wandcontactdoos, het installeren van illegale software en andere vergelijkbare zaken, vallen niet onder dit contract.

 

* Op al onze contracten zijn de algemene voorwaarden van KRMULLER.COM van toepassing. Deze kunt u vinden op onze website http://www.krmuller.com of via de link


Voor de goede orde verzoeken wij u bij akkoord bevinden van het contract de gevraagde gegevens in te voeren en uw handtekening te plaatsen. U kunt dit doen door op de volgende link te klikken

 


Het Contract  Terug naar de startpagina     Downloaden

© Copyright 2018 KRMULLER.COM AKELEI 34 | 4102 JM | CULEMBORG | TELEFOON 030 320 0 023

ONDERHOUDSABONNEMENT “BEST” ICT APPARATUUR